Galerokaz

O projektu


Galerija umjetnina Grada Sl. Broda u partnerstvu Grada Sl.Broda,Kazališne družine, Dječjeg centra Logos i Udruge Vilinput će aktivnostima kroz zajednički projekt u suradnji javnog i civilnog sektora realizirati igrokaz koji će „oživjeti“ odabrane umjetnine iz postava Galerije Ružić, uključiti djecu i ostalo stanovništvo te ih upoznati sa sadržajem Galerije Ružić. Provedbom zajedničkih aktivnosti dat će se primjer dobre prakse sudioničkog upravljanja u kulturi te se na taj način podići razina javne svijesti o ovakvom modelu upravljanja.

Ključni problem koji projekt „GALEROKAZ“ želi riješiti je uspostavom modela sudioničkog upravljanja poboljšati nedostatnu suradnju između Grada Sl. Broda,Galerije umjetnina i udruga koje se bave kulturnom,umjetničkom i edukativnom djelatnošću,kreirati i provoditi zajedničke aktivnosti na korist lokalne zajednice.Kako projektni partneri za sada djeluju samostalno,svaki u području svoje domene i nemaju osiguranu komunikaciju i prijenos znanja i iskustava,analizom stanja na području grada Sl. Broda utvrđeno je da bi aktivna suradnja i umrežavanje te međusobni prijenos znanja i iskustava rezultirao dodanom vrijednošću,povećanjem kulturne i umjetničke ponude i njihove kvalitete te na kraju i same kulturne potrošnje od strane lokalnog stanovništva. Upravo je koncept sudioničkog upravljanja u kulturi prepoznat kao idealan za rješenje projektnog problema,te kako bi se dostigla željena ciljana sinergija i veća uključenost lokalnog stanovništva u planiranje pripremu i provedbu kulturnih programa.Zajedničke kulturne,umjetničke i edukativne projektne aktivnosti biti će otvorene za javnost, te će kao konačan proizvod imati igrokaz kojim će „oživjeti“ odabrane umjetnine iz postava Galerije Ružić i na taj način uključiti djecu i ostalo zainteresirano stanovništvo te ih upoznati sa sadržajem Galerije. Provedbom zajedničkih aktivnosti ujedno će se dati primjer dobre prakse sudioničkog upravljanja u kulturi te se na taj način podići razina javne svijesti o važnosti i prednostima uvođenja takvog modela u javni i civilni sektor.


Cilj projekta:

  1. Uspostaviti suradnju i umrežavanje Galerije Ružić u Sl. Brodu kao javne ustanove u kulturi s organizacijama civilnog društva te kroz međusobni prijenos znanja i iskustava osigurati dodanu vrijednost pri pripremi i provedbi kulturnih i umjetničkih programa na bazi koncepta sudioničkog upravljanja u kulturi;
  2. Zajedničkom pripremom i provedbom umjetničko-edukativnih programa unutar Galerije Ružić u Sl.Brodu promovirati koncept sudioničkog upravljanja uz uključenost lokalne zajednice te javno-privatnog partnerstva u kulturi.

Uspješna uspostava sudioničkoga planiranja, programiranja, odlučivanja i upravljanja u kulturi bit će osigurana na temelju edukacija na temu sudioničkog upravljanja, te studijskog putovanja kao primjera dobre prakse. Na radionicama sudioničkog upravljanja će sudjelovati 20 pripadnika ciljane skupine koje će im omogućiti stjecanje praktičnih iskustava na spomenutim djelatnostima i unaprjeđenju svojih kompetencija, koje će moći implementirati u svoju redovnu djelatnost. Zajedničkim projektnim aktivnostima stvorit će se stvorit će se platforma za provedbu muzejsko-pedagoških praksi koja omogućuje sljedeće:u istom mahu djeci i mladima ponudit će se intermodularna kulturna i umjetnička ponuda koja povezuje opći odgoj i obrazovanje djece s odgojem djece prema kulturnoj potrošnji i aktivnim sudjelovanjem u kulturnom i društvenom životu lokalne zajednice. Spomenuta platforma će biti osigurana zahvaljujući uspostavi modela suradnje i zajedničkog kreiranja umjetničko-edukativnih sadržaja, a koji će funkcionirati na prijenosu specifičnih znanja projektnih partnera. Građanima će se dati mogućnost da kroz redizajniranu web stranicu utječu na odvijanje projektnih aktivnosti, te da uključivanjem djece u same programe oblikuju konačni proizvod kulturnog turizma.